แหล่งน้ำ & แร่ธาตุ

แหล่งน้ำแร่ของ Omizu  ตั้งอยู่บนเขามัทรี อันอุดมไปด้วยป่าไม้ที่สมบูรณ์ ซึ่งภูมิอากาศบนเทือกเขามัทรีเป็นป่าดิบชื้น มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งน้ำฝนได้ไหลกรองผ่านธารน้ำใต้ผืนป่าธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ซึ่งเมื่อน้ำแร่ใต้ดินถูกสูบขึ้นมาก็ได้รับการบรรจุในระบบปิดของโรงงานน้ำแร่ธารตะวัน ณ จุดกำเนิดทันที
ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 86-2-00355