แหล่งน้ำ & แร่ธาตุ

**** โดยทั้วไป ค่า pH Balance ของน้ำแร่ จะเท่ากับ  7.2-7.4 / TDS 77 ppm ****

น้ำแหล่งน้ำแร่ของธารตะวัน ตั้งอยู่บนเขามัทรี อันอุดมไปด้วยป่าไม้ที่สมบูรณ์ ซึ่งภูมิอากาศบนเทือกเขามัทรีเป็นป่าดิบชื้น มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งน้ำฝนได้ไหลกรองผ่านธารน้ำใต้ผืนป่าธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ซึ่งเมื่อน้ำแร่ใต้ดินถูกสูบขึ้นมาก็ได้รับการบรรจุในระบบปิดของโรงงานน้ำแร่ธารตะวัน ณ จุดกำเนิดทันที

source photo

แร่ธาตุสำคัญ

  • NITRATE
  • CHLORIDE
  • SODIUM
  • CALCIUM
  • MAGNESIUM
  • POTASSIUM

Nitrate – ช่วยในการควบคุมระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายและขยายหลอดเลือด

Chloride – ช่วยควบคุมความสมดุลของน้ำในร่างกาย และควบคุมการทำงานของระบบระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

Sodium – ช่วยรักษาระบบความสมดุลของน้ำในร่างกายและช่วยในการรับส่งประสาทความรู้สึก

Calcium – เป็นส่วนประกอบและเสริมสร้างให้กระดูกและฟันแข็งแรง ซึ่งมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ช่วยในการแข็งตัวของหลอดเลือด และช่วยในการดูดซึมของแร่ธาตุผ่านผนังเซลล์ กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์

Magnesium – ช่วยควบคุมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ กระตุ้นเอนไซม์ที่จำเป็นสำหรับการเผาผลาญอาหาร

Potassium – ช่วยรักษาสมดุลของความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย ช่วยในปฏิกิริยาการเผาผลาญอาหาร

 

แร่ธาตุ ต่อ  1,000 ML. แร่ธาตุส้าคัญในน้้าแร่ธรรมชาติธารตะวัน
BICARBONATE (ไบคาร์บอเนต) – 21.0 Mg.

NITRATE (ไนเตรท) – 21.0 Mg.

SILICA (ซิลิก้า) – 13.0 Mg.

CHLORIDE (คลอไรด์) – 12.0 Mg.

SODIUM (โซเดียม) – 12.0 Mg.

MAGNESIUM (แมกนีเซียม) – 4.4 Mg.

CALCIUM (แคลเซียม) 3.2 Mg.

POTASSIUM (โพแทสเซียม) – 0.8 Mg.